เพิ่มเพลงใหม่

ขอขอบคุณ คุณสิรภพ รุธีรยุทธ สำหรับเพลง Memory of You
และ solo เพลง อีกนานไหม่ จากคุณ aommede (credit วง mild) ที่เอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนๆ

เพื่อนๆ ท่านใด มีโน้ตเพิ่มเติมอีก ส่งมาได้ที่ saxhk@hotmail.com


Memory of You

อีกนานไหม